מי שיבוא אלי
בתשעת הימים

אפעל
ישועה
עבורו

תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >> תורמים עכשיו ופועלים ישועה >>

אוצר בלתי נדלה של ישועות
מחכה לך כאן בסמוך אליך, בהר הזיתים

יהודים עולים בהמוניהם במשך כל השנה
ובמיוחד בתשעת הימים לבכות על ציונו
של הרבי הקדוש שהפך לאבן שואבת
ומעיין המתגבר של ישועות עבור כלל ישראל